Visie


Omdat we mensen kansen willen geven en hun competenties willen versterken, dragen we volgende waarden hoog in het vaandel:

  • gelijkwaardigheid
  • respect voor eigen mening, geloofsovertuiging, ...
  • samen werken, samen leren, van elkaar leren, ...
  • versterken : samen met netwerk, externe consulenten, scholen, ... een traject op maat uitwerken om vaardigheden nodig voor de arbeidsmarkt aan te leren
  • zelf beslissen, regie over eigen leven hebben: met ondersteuning kunnen beslissen of een job in het gewone circuit tot de mogelijkheden behoort.