Over


Logo

Vzw De Krone, job-ervaringscentrum, ontstond doordat een aantal mensen met jarenlange ervaring in het begeleiden van jongeren met ASS (Autisme-Spectrum-Stoornis) ervaarden dat het voor deze jongeren geen evidentie is om in het gewone arbeidscircuit aan de slag te kunnen.

Ook personen met ASS verdienen een plek op de werkvloer. Ze hebben, net zoals iedereen, recht op een volwaardige arbeidsplaats en inkomen. Daardoor zullen ze zich meer gewaardeerd voelen en makkelijker een plek in de maatschappij kunnen opnemen.

De jarenlange ervaring als begeleider van jongeren met ASS, leert ons dat er de wil wel is, maar dat dit voor deze jongeren niet zo vanzelfsprekend is. Veel volwassenen met ASS vinden we vaak thuis bij hun ouders, in voorzieningen, bij liefdadigheidsprojecten als vrijwilliger, met veel medicatie, vastgeroest in het verleden, …

We zijn ervan overtuigd dat we door deze jongeren de nodige arbeidservaring aan te bieden en hen te ondersteunen bij hun carrièreplanning, hun kansen op een baan en dus ook hun algemeen maatschappelijk welzijn verhogen.

Uit dit gedachtegoed ontstond vzw De Krone, job-ervaringscentrum.