Missie


Iedereen, ook mensen met ASS,willen deel uitmaken van de maatschappij.

Een job of dagbesteding hebben is een belangrijk facet van inclusie. Wij willen door ervaringsleren de kansen en mogelijkheden van mensen met ASS en aanverwanten van ASS verhogen op het vinden van een job.

Wij willen een job - ervaringscentrum zijn voor iedereen binnen onze doelgroep die nood heeft aan het verkennen van zijn job-vaardigheden en mogelijkheden, in een betrokken ondersteuningskader. We maken geen onderscheid tussen theoretisch leren en competenties inoefenen. Naast het ervaringsgericht aanleren van job-vaardigheden gaat er veel aandacht naar zelfredzaamheid, ook op maatschappelijk vlak en het leren omgaan met de rechten en plichten die bij een job horen.

missie