We willen de werking van het fort uitbouwen met professioneel opgeleide mensen die het dagdagelijkse werk doen en op een gelijkwaardige manier 

de begeleiding van personen met ASS op zich nemen. Het respectvol omgaan met de cliënt vormt hierbij de rode draad.

De uitbating van het fort van Duffel biedt heel wat mogelijkheden naar de arbeidsontplooiing voor personen met een AutismeSpectrumStoornis. 

De diversiteit aan mogelijkheden maakt dat er voor ieder een taak kan zijn weggelegd. 

Scroll to top