Wij willen een job - ervaringscentrum zijn voor iedereen binnen onze doelgroepomschrijving die nood heeft aan het verkennen van zijn job-vaardigheden en mogelijkheden, in een betrokken ondersteuningskader.

We maken geen onderscheid tussen theoretisch leren en vaardigheden inoefenen. Naast het ervaringsgericht aanleren van job-vaardigheden gaat er veel aandacht naar zelfredzaamheid, ook op maatschappelijk vlak en het leren omgaan met de rechten en plichten die bij een job horen.

Scroll to top